Соғинч

Эгнингдаги пальто оғирлик қила бошлайди. Бошингга телпак кийиб олганингдан афсусланасан. Тарновда оқаётган қор сувидан кафтларингни тўлдириб, тўйиб-тўйиб ичгинг келади. Неча

Read more